Kollontaj, Alexandra

Kollontaj, Alexandra Michajlovna (1872-1952), sovjetdiplomat. Kollontaj, som var av förnäm härkomst, vistades i början av 1900-talet en tid i Finland och anslöt sig 1915 till bolsjevikerna. Efter novemberrevolutionen var hon några månader folkkommissarie för sociala ärenden. 1922 inträdde Kollontaj på diplomatbanan och tjänade sitt land i Mexiko och Norge. Hon gjorde 1930-45 en viktig insats som sändebud i Stockholm, där hon (från 1943 med ambassadörs rang) förde preliminära förhandlingar om Moskvafreden 1940 och om vapenstilleståndet 1944 med bl.a. J.K. Paasikivi, Väinö Tanner och G.A. Gripenberg. Hon var en uppriktig Finlandsvän och försökte göra landet goda tjänster, men hennes inflytande i Kreml var ringa.

Kollontaj framträdde på 1920-talet även som skönlitterär författare; en av hennes romaner utkom 1982 på finska under titeln Suuri rakkaus. Hennes memoarer utgavs 1946 i finsk översättning. (A. Vaksberg, A.K., 1997)KollontajA.jpg

Alexandra Kollontaj var Sovjetunionens sändebud i Stockholm 1930-1945. Hon förde preliminära förhandlingar med finländska politiker om Moskvafreden 1940 och vapenstilleståndet 1944. Teckning av Albert Engström. Foto: Arbetararkivet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import