Korois

Korois, fi. Koroinen, fornminnesområde i Åbo (stadsdelen Räntämäki) där Vähäjoki mynnar ut i Aura å. Det äldsta Åbo, en befäst kyrklig stödjepunkt och bebyggelse kring denna, tros ha befunnit sig i Korois. Antagandet stöds av att man vid utgrävningar 1898-99 (Hj. Appelgren) och 1900-02 (J. Rinne) samt på 1970-talet påträffat lämningar av en kyrka med biskopsgravar och befästningsverk jämte husgrunder, allt från 1100- t.o.m. 1300-talet. Biskopsstolen flyttades omkring 1230 troligen från Nousis till Korois, där den förblev seklet ut. Här fanns under medeltiden ett gods, där biskoparna brukade vistas. Biskopsgården innehades till 1932 av biskopsstolen; nuvarande ägare är staten. (J. Rinne, Turun tuomiokirkko keskiaikana, 1941; Åbo stads historia I, 1971)
Korois

Korois ett stycke n.om centrum av dagens Åbo var säte för biskopsstolen på 1200-talet, under en period då den svenska kolonisationen av landet befann sig i ett expansivt skede. Foto: Carl Jacob Gardberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.01.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.01.2014 av Import