Kortekangas, Paavo

Kortekangas, Paavo Yrjö Antero (född 4/11 1930 Lapinlax, död 21/7 2013 Tammerfors), biskop, teol.dr 1965. Kortekangas var 1966-69 forskare vid Kyrkans forskningsanstalt och dess föreståndare 1969-70 samt 1970-74 personell e.o. professor i modern kyrkohistoria och -sociologi vid Helsingfors universitet. Han var 1975-81 biskop i Kuopio stift och 1981-96 i Tammerfors stift. Kortekangas har i flera arbeten behandlat kyrkans och religionens ställning i det moderna samhället; bland arbeten märks Kirkko ja uskonnollinen elämä teollistuvassa yhteiskunnassa (1965), Kirkko murroksen vuosina (1967), Seurakunta vaaliuurnilla (jte V. Huotari 1974), Paimenkirje 1977, avsnitt i Suomen Kulttuurihistoria II-III (1980, 1982), läroböcker m.m. Kortekangas, en av den finländska kyrkans mest ansedda prästmän, hade stark anknytning till den pietistiska väckelserörelsen. Publicerade även några memoarverk.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
präster, biskopar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.03.2016 av Import