Koskenniemi, Kimmo

Koskenniemi, Kimmo Matti (f. 7/9 1945 Jyväskylä), datalingvist, fil.dr 1984. Koskenniemi studerade först matematik, teoretisk fysik, statistik och astronomi vid Helsingfors universitet och var 1967-76 matematisk chefsplanerare och avdelningschef för räknecentralen vid Helsingfors universitet. Senare specialiserade han sig på språk- och datavetenskap och är sedan 1992 professor i datalingvistik vid Helsingfors universitet. Som forskare har Koskenniemi främst ägnat sig åt morfologisk teori och datalingvistik. Förutom ett 20-tal artiklar inom datalingvistiken, märks doktorsavhandlingen Two-level morphology: a general computational model for word-form recognition and production (1983), som bl.a. ledde till grundandet av företaget Lingsoft, som producerar språkvårdsprogram, såsom elektroniska ordböcker, synonymordlistor och talsyntesapplikationer. Koskenniemis datalingvistiska teorier, i världen kända under beteckningen TWOL, har tillämpats på tiotals språk.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import