Kristdemokraterna i Finland

Kristdemokraterna i Finland (Suomen kristillisdemokraatit), politiskt parti, till 2001 Finlands kristliga förbund, bildat 1958 av personer med kristen livssyn. Kristdemokraterna framträdde som registrerad förening vid riksdagsvalen 1958 och 1966 samt erövrade i det senare drygt 10 000 röster. Partiet hade även vissa framgångar i kommunalval under 1960-talet. På riksplanet fick det sitt genombrott i riksdagsvalet 1970, då en av dess kandidater, forstmästare Raino Westerholm (partiordf. sedan 1973 och partiets presidentkandidat 1978 o. 1982), blev invald från Kymmene läns valkrets, där Kristdemokraterna ursprungligen hade sitt stabilaste väljarunderlag. Partiets röstandel var 1,1 % i valet 1970; den utökades till 2,5 % 1972 och 3,3 % 1975, då det bl.a. genom fördelaktiga valförbund blev företrätt med 9 representanter i riksdagen. Lika många mandat blev det 1979 (röstandel 4,9 %), men 1983 rasade antalet till 3 (röstandel 3,0 %), varefter en ny uppgång inleddes; 1999 erövrades 10 mandat (röstandel 4,2 %) och 2003 7 (röstandel 5,3 %); sistnämnda år uppnådde Kristdemokraterna sitt hittills högsta röstetal (148 987 röster). I riksdagsvalet 2007 fick partiet 4,9 % av rösterna, totalt 134 790 röster, vilket berättigade till 7 mandat i riksdagen. Under perioden 1991-95 hade partiet en företrädare i regeringen med Toimi Kankaanniemi.

Kristdemokraterna uppträdde i början företrädesvis till de kristna livsvärdenas försvar och sökte påverka bl.a. abort-, alkohol- och pornografilagstiftningen. Partiet offentliggjorde även tidigt ett omfattande socialt reformprogram. På senare år, särskilt under Bjarne Kallis ordförandetid 1995-2004, har det alltmer antagit karaktären av ett universalparti, samtidigt som den tidigare dominerande konservativa falangen fått se sitt inflytande minska. Kallis efterträddes på ordförandeposten 2004 av Päivi Räsänen.

En betydande del av partiets anhängare tillhör olika frikyrkor, t.ex. pingstvännerna och Frikyrkan i Finland. Partiet har även nära anknytning till den inomkyrkliga s.k. femte väckelsen. - En svenskspråkig särorganisation arbetar inom partiet sedan 1975. Antalet medlemmar var 2008 ca 12 100.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.06.2011 av Import