Kuddnäs

Kuddnäs, egendom vid Nykarleby älv i Nykarleby, belägen i stadsbebyggelsens n. utkanter. Gården är känd sedan 1620-t., då Nykarleby anlades på dess mark. Under stora ofreden brändes byggnaderna på hemmanet, som därefter var utan bebyggare fram till början av 1800-t. Egendomen hette ursprungligen Kuddnissas, men under 1840-t. kom det nuvarande namnet i bruk. Den inköptes 1814 på exekutiv auktion av provinsialläkaren Z. Top(p)elius, far till skalden, och innehades sedan jämte senare inköpta jordlotter till 1873 av familjen Topelius. K. genomgick därefter skiftande öden och tjänstgjorde bl.a. som fattiggård, kommunalhem och mentalsjukhus för Nykarleby lk. Det blev 1934 museum och upprätthölls av Stiftelsen Zachris Topelius barndomshem fram till 1983, då museet övertogs av staden. (Z. Schalin, K., 1935)Kuddnas.jpg

Kuddnäs. Detalj av tuschteckning, W. Baer. Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import