Kylmäkoski

Kylmäkoski, f.d. kommun, numera församling i Birkaland närmast v. om den tidigare kommunen respektive staden Viiala och Toijala (2007 bildades av dessa staden Akaa), Västra och Inre Finlands region. Areal 191 km2, invånare 2 612 (2009).

I Kylmäkoski kan flera olika landskapstyper särskiljas. I n. utbreder sig en mångförgrenad lerslätt kring sjön Jalanti , som avrinner till Kumo älvs vattensystem; i s. hör Kylmäkoski till Tammelahöglandet. Däremellan växlar öppna åkerfält med skogar och myrmarker. Bebyggelsen är tätast vid stränderna av nämnda sjö och utmed ån Tarpianjoki. Vid Åbobanan har några mindre industriorter vuxit upp. Kylmäkoski kyrkby vid en sydvästlig vik av Jalanti har ca 730 inv. (2007). Industrin är främst metallindustri; bland företag märks en mekanisk verkstad, Kumera Machinery Oy (gr. 1993, 100 anst. 2004) och Elecster Oyj (gr. 1955, 100 anst. 2004), som tillverkar förpackningsmaskiner. En nickelfyndighet i Kylmäkoski bearbetades 1971-74 av Outokumpu Oy. Bland inrättningar märks Kylmäkoski fängelse, som inrättades 1993, i samband med att länsfängelset i Tavastehus nedlades.

Kylmäkoski är nämnt 1390, blev kapell under Ackas 1666 och bildade egen församling 1897; kommunen upprättades 1895. Infölivades med staden Akaa 2011. Kyrka i nygotik, uppförd 1900 av tegel (H.R. Helin). (Akaan historia, 2 bd, 1954; K. ajan virrassa: 1895-1995, 1995)
Kylmaekoski

Kartan visar läget före 2007, då staden Akaa bildades av staden Toijala och kommunen Viiala. Kylmäkoski införlivades med Akaa 2011. Den tidigare kommunen hade fått sitt namn av en fors med samma namn i ån Tarpianjoki. Karta: Arttu Paarlahti.

KYLMKOSK.jpg

Bildkälla: Finl. kommunvapen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023