KyminlinnaKyminlinna (Kymmeneborg), fästning n. om Kotka centrum på nordsidan av holmen Hovinsaari, som bildas av två av Kymmene älvs mynningsarmar; där befann sig tidigare en kungsgård (Kymmenegård). Befästningsarbeten på platsen inleddes 1790 enligt den berömde ryske fästningsbyggaren Suvorovs planer och fortsattes i större skala 1803, då man hade 3 000 man i arbete. Fästningen utlämnades i likhet med övriga fästningar i området delvis åt förfallet efter 1816, men tjänstgjorde som garnison för ryska trupper fram till 1917. Den anfölls 8/4 1918 av en ca 300 man stark tysk truppavdelning, som efter hårda strider slogs tillbaka av den till ca 2 000 man uppgående röda besättningen. Kyminlinna härbärgerade 1922-39 ryska flyktingar (som mest 700) - av vilka en stor del hade kommit till landet efter Kronstadtupproret 1921 - och togs vid vinterkrigets utbrott åter i bruk för militära ändamål. Fästningen hyste olika intendenturtrupper och förråd fram till 1950, då Kotka kustartillerisektion flyttade in. Försvarsmakten lämnade fästningen 2005. (O. Airola, Kymenkartanon linnoitus - K. 1970)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fästningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.10.2011
Uppdaterat 31.03.2016