Kymmenegårds län

Kymmenegårds län uppstod första gången 1556 och omfattade s. Kymmenedalen. Det ombildades 1634 till härad. Sedan s.ö. Finland avträtts till Ryssland genom freden i Nystad 1721 bildade återstoden av Viborgs och Kexholms län jämte delar av Nyland och Tavastland ett nytt Kymmenegårds län ( Nyslotts och Kymmenegårds län) med säte i Villmanstrand. Namnet (Kymmenegårds och Savolax län) bibehölls även sedan Kymmenegård genom freden i Åbo 1743 hamnat på ryskt område; 1747 flyttades residenset, som dittills varit förlagt till Brahelinna i Kristina, till Degerby (Lovisa), och detta år utvidgades länet fram till Borgå å och Päijänne. Vid Gustav III:s länsreglering 1775 överfördes från Kymmenegårds län flera socknar till Savolax och Karelens (Kuopio) län, och länsstyrelsen flyttades till Heinola. Länet upplöstes 1831 och fördelades på de tre nybildade S:t Michels, Tavastehus och Nylands län.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
län, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023