kyrkoherde

kyrkoherde, lokalförsamlingens ledare på det andliga området med tillsyn över förvaltningen av församlingens egendom. Kyrkoherdens åligganden är fastslagna i kyrkolagen; bl.a. har han/hon att verka som ordförande i kyrkorådet/församlingsrådet. Han/hon ansvarar för att kyrkböckerna förs och ordnas så som föreskrivs i kyrkolagen. Kyrkoherden väljs av församlingens medlemmar och installeras i sitt ämbete av stiftets biskop genom en högtidlig akt.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import