Kyyjärvi

Kyyjärvi, kommun i Mellersta Finland ca 150 km ö. om Vasa, Västra och Inre Finlands region. Areal 450 km2, invånare 1 508 (2010).

I Kyyjärvi möts det österbottniska slättlandet och det mer oregelbundna mellanfinländska landskapet. Centralsjö för traktens vattendrag är den 11 km långa och drygt 2 km breda Kyyjärvi, vid vilken Kyyjärvi kyrkby (ca 950 inv. 2000) är belägen. De rika torvfyndigheterna i kommunen bearbetas sedan 1975 av statsägda Vapo Oy, som även tillverkar torvupptagningsmaskiner på orten. Bland övriga industriföretag märks betongelementtillverkaren Betset Oy (gr. 1950, ca 100 anst. 2004) samt sågverket Kyyjärven saha Oy (gr. 1907).

De första nybyggarna, som kom från Savolax, slog sig ned i Kyyjärvi någon gång i mitten av 1500-talet. Under 1808-09 års krig förekom endel stridshandlingar där, bl.a. vid Lintulahti (Lintulax) by 3/7 1808, då den svenska huvudarméns vänstra flygel under befäl av Otto von Fieandt av en överlägsen rysk styrka tvangs retirera i riktning mot Gamlakarleby. Kyyjärvi avskildes 1913 från Karstula till egen församling och blev självständig kommun 1929. Tegelkyrka, uppförd 1953 (V. Larkas). (Kyyjärven kirja, red. J. Koponen, 1990)
Kyyjaervi

Kyyjärvi är en typisk mellanfinländsk småbruksbygd, där utflyttningen var stark under senare delen av 1900-t. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KYYJRVI.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.11.2011 av Import