lärkor

lärkor, tättingfamilj med flera brunstrimmiga markfåglar som sjunger i flykten. I Finland häckar sånglärkan (Alauda arvensis), vars utbredningsområde omfattar hela landet utom fjällregionen (totalbeståndet ca 370 000 par 1998) och trädlärkan (Lullula arborea), som finns vid gläntor i tallmoar i s. Finland (600-1 000 par 1998). På fjällhedar i nordligaste Lappland häckar berglärkan (Eremophila alpestris), men arten har minskat kraftigt i antal (numera endast 0-10 häckande par i Finland). En tillfällig gäst är tofslärkan (Galerida christata), som fått sitt namn av en lång huvudtofs. (Se även piplärkor.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import