Landsbygdsverket

Landsbygdsverket, myndighet med uppgift att utföra verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, grundades 2007 i Hfrs och flyttades 2008-11 i etapper till Seinäjoki. L., som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, ansvarar för användningen av medlen ur EU:s jordbruksfond och för landsbygdsutvecklingen i Finland. Det fungerar som Finlands utbetalningsverk. Leds av en överdirektör. (Henrik Ekberg)


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
landsbygd, myndigheter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023