landsförräderi

landsförräderi. Landsförräderibrotten behandlas i 12 kap. i strafflagen. Dessa brott är sådana som direkt eller indirekt skadar eller äventyrar Finlands självständighet, yttre säkerhet, intressen i förhållande till främmande stater eller landets internationella ställning. Straffen för landsförräderi är fängelse i minst ett och högst tio år. Ifall brottet kan anses vara grovt, kan förövaren dömas till livstids fängelse. (Thomas Forss)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import