landskapsförbund

landskapsförbund, regional myndighet och intresseorganisation, som sköter den regionala utvecklingen och landskapsplanläggningen i ett landskap. Landskapsförbund är till sin organisation samkommuner, i vilka regionens samtliga kommuner är medlemmar. Till landskapsförbund hör vidare församlingar, olika kretsorganisationer, lokala föreningar och företag samt ofta även enskilda medlemmar. Enligt regionutvecklingslagen av 2002 hör det till landskapsförbundens uppgifter att svara för landskapets allmänna utveckling, utarbeta en landskapsöversikt, ett landskapsprogram och utgående från det en genomförandeplan samt att utarbeta förslag till regionala strukturfondsprogram för landskapet. Landskapsförbunden ser vidare till att en landskapsplan utarbetas och fungerar som kanaler för det regionala stöd Europeiska unionen och staten beviljar. Utöver de lagstadgade uppgifterna anordnar landskapsförbunden möten och kongresser av gemensamt intresse för medlemmarna, gällande bl.a. väg- och trafikförhållanden, skolväsen, sjukhusväsen, radioverksamhet, biblioteksväsen, småindustri, turism, miljövård, idrottsverksamhet, sysselsättning m.m. Landskapsförbunden har vidare arrangerat utställningar, landskapsdagar och andra fester samt låtit utföra undersökningar av varierande slag. På de flesta landskapsförbundens program står även historisk forskning kring den egna regionen samt hembygds- och museiverksamhet.

Landskapsförbund började bildas under tiden mellan de båda världskrigen; det första, Varsinais-Suomen maakuntaliitto (num. Varsinais-Suomen liitto, Egentliga Finlands förbund), tillkom 1927 och blev tvåspråkigt 1972. De övriga landskapsförbund är idag följande: Birkalands förbund ( Pirkanmaan liitto, gr. 1956, Tfrs), Kajanalands förbund ( Kainuun liitto, gr. 1952, Kajana), Kymmenedalens förbund ( Kymenlaakson liitto, gr. 1937, Kouvola), Lapplands förbund ( Lapin liitto, gr. 1945, Rovaniemi), Mellersta Finlands förbund ( Keski-Suomen liitto, gr. 1931, Jyväskylä), Mellersta Österbottens förbund ( Keski-Pohjanmaan liitto, gr. 1930, Karleby), Norra Karelens förbund ( Pohjois-Karjalan liitto, gr. 1936, Joensuu), Norra Savolax förbund ( Pohjois-Savon liitto, gr. 1936, Kuopio), Norra Österbottens förbund ( Pohjois-Pohjanmaan liitto, gr. 1931, Uleåborg), Nylands förbund (fi. Uudenmaan liitto, gr. 1934, Tusby), Päijät-Häme förbund ( Päijät-Hämeen liitto, gr. 1968, Lahtis), Satakunta förbund ( Satakunnan liitto, gr. 1941, Björneborg), Södra Karelens förbund ( Etelä-Karjalan liitto, gr. 1954, Villmanstrand), Södra Savolax förbund ( Etelä-Savon maakuntaliitto, tid. Mikkelin läänin maakuntaliitto, gr. 1936, S:t Michel), Södra Österbottens förbund ( Etelä-Pohjanmaan liitto, gr. 1939, Seinäjoki), Egentliga Tavastlands förbund ( Hämeen liitto, gr. 1951, Tavastehus), Österbottens förbund (fi. Pohjanmaan liitto, gr. 1994, Vasa) Östra Nylands förbund (fi. Itä-Uudenmaan liitto) som grundades 1993 och med säte i Borgå, införlivades vid ingången av 2011 med Nylands förbund.

En del landskapsförbund samarbetar med varandra genom frivilliga allianser: Alliansen för landskapen i södra Finland (Södra Karelen, Tavastland, Östra Nyland, Kymmenedalen, Päijänne- Tavastland, Nyland och Egentliga Finland) och Västra Finlands allians (WFA) (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta). Allianserna är strategiska samarbetsorgan, genom vilka landskapsförbunden kan behandla ärenden som täcker större område än det egna, bilda nätverk inom olika branscher och bl.a. gemensamt finansiera undersökningar och projekt.

Utöver de 19 lagstadgade landskapsförbunden finns det intresseorganisationer som även kallas landskapsförbund, se bl.a. Svenska Österbottens förbund och Sydkustens landskapsförbund.
Landskapsfoerbund

landskapsförbund 1993-2010. Mellan åren 1993-2010 fanns det 19 "ekonomiska" landskap. Vid ingången av 2011 införlivades Östra Nylands förbund (nr. 3 på kartan) med Nylands förbund. Topporganisation för landskapsförbunden är Finlands kommunförbund. Därtill kommer Åland, som administreras av Ålands landskapsregering. Karta: Arttu Paarlahti.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
miljövård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.01.2011
Uppdaterat 04.01.2011