Langinkoski

Langinkoski, naturskön fors, belägen i Kymmene älvs ö. arm där dess västliga utlopp möter havet; längd 400 m, fallhöjd 3,1 m. Forsen hade tidigare ett rikt laxfiske, som dock upphörde på 1920-talet (där fångades 1896 en lax på 35,6 kg). Idag är L. känd som landets bästa havsöringsfors.

Langinkoski, som är omgiven av ett naturskyddsområde (28 ha), ligger 6 km v. om Kotka centrum. Finska staten uppförde 1889 på Alexander III:s begäran vid forsen en fiskarstuga för den kejserliga familjen, som sedan varje sommar regelbundet tillbringade några veckor där (till 1894). Stugan (eller rättare sagt villan), byggd enligt ritningar av M. Schjerfbeck och med autentisk inredning från kejsarfamiljens tid av Jac Ahrenberg, inrättades 1933 till museum. Museiverksamheten bedrivs idag av sällskapet Langinkoskiseura i byggnader som förvaltas av Museiverket. I Langinkoski naturskyddsområde finns även ett arboretum, grundat 1959. (V.K. Ahola, L. 1962)
Kejsarens_fiskestuga_Langinkoski,_Kotka.jpg

Langinkoski

Langinkoski. Den kejserliga fiskestugan har länge varit en betydande turistattraktion. Foto övre: Henrik Ekberg, nedre: Langinkoski museum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vattendrag, forsar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023