lantbruksmuseer

lantbruksmuseer. 1. På Viks gård i Hfrs öppnades 1946 ett lantbruksmuseum i en byggnad ritad av Jussi Paatela. Museet upprätthålls av Helsingfors universitets agrikultur- och forstvetenskapliga fakultet. Samlingarna illustrerar främst livet på landsbygden före andra världskriget samt jordbrukets allmänna utveckling och mekanisering.

Initiativtagare till L. var professor Gösta Grotenfelt, som samlade på jordbruksredskap under sina forskningsresor i början av 1900-t. Föremålen i Grotenfelts berömda mjölkhushållningslaboratorium överfördes 1964 till museet. Professor Kustaa Vilkuna verkade i tre decennier som museets vetenskapliga rådgivare. Eftersom L. främst har äldre föremål, är det idag snarast ett lantbrukshistoriskt museum.

2. Museet i Loimaa. De första diskussionerna om att inrätta ett särskilt lantbruksmuseum fördes redan på 1940-t., men planerna blev en realitet först då grundstenen till museet murades i Loimaa sommaren 2004. Finlands nationella specialmuseum för lantbruk har till ändamål att bevara bruksföremål till kommande generationer. Museet stödjer och organiserar lantbruksforskning, för vars syften det även upprätthåller arkiv och bibliotek. Det skall även vidareförmedla traditioner och praktiska färdigheter samt fungera som en lantbrukshistorisk informationsbank. Det upprätthålls av stiftelsen Suomen maatalousmuseosäätiö (gr. 1992).
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, jordbrukare, lantbruksmuseer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 19.06.2023