Lappi-Seppälä, Jussi

Lappi-Seppälä, Jussi (f. 26/2 1911 Tfrs, d. 24/1 1977 Hfrs), arkitekt och ämbetsman. Lappi-Seppälä avlade 1936 arkitektexamen vid Tekniska högskolan och grundade 1935 tillsammans med kollegan Ilkka Martas en gemensam arkitektbyrå, som arbetade fram till 1960. Med denne planerade han bl.a. Oy Veitsiluoto Ab:s kontor i Rovaniemi och Helsingin Sanomats tidningshus (tillbyggnad) i Helsingfors. Han var samtidigt 1938-49 anställd vid lantbruksministeriets kolonisationsavdelning, 1949-53 rådman vid magistraten i Hfrs och 1953-71 generaldirektör vid Byggnadsstyrelsen. Utnämningen till generaldirektör väckte starka reaktioner bland kollegerna och följdes av det s.k. arkitektkriget, en konflikt främst mellan Lappi-Seppälä och Finlands arkitektförbund SAFA, som under några år t.o.m. förklarade Byggnadsstyrelsens tjänster i blockad.

Lappi-Seppälä var riksdagsman (saml.) 1945-54 och innehade talrika förtroendeposter, bl.a. ordförandeskapet i Finlands fastighetsförbund 1954-73 och i Finlands korgbolls- och volleybollsförbund 1946-60 samt var därtill medlem av stadsfullmäktige i Hfrs 1947-68, ledamot av fastighetsnämnden 1947-54 och ordförande för stadsplaneringsnämnden 1964-65. Det var han som under vinterkriget tog initiativet till den s.k. guldinsamlingen. Utgav 1972 sina memoarer under titeln Elävältä se maistui. Erhöll professors titel 1969.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import