Lappträsk

Lappträsk, fi. Lapinjärvi, kommun i Östra Nyland ca 20 km n. om Lovisa, Södra Finlands region. Areal 331 km2, invånare 2 872 varav 32,7 % svenskspråkiga (2010).

Lappträsk består av odlade bygder utmed Tessjö och Forsby åar, omgivna av kuperade skogsmarker. Slätten kring Tessjö å, belägen mellan Kimoböle och Hindersby, är inemot 20 km lång och 1-5 km bred; den hör till de största i Östnyland. Större bosättningscentra är kyrkbyn (ca 790 inv. 2004) vid ö. stranden av Lappträsket, byn Pockar (ca 330 inv.) vid Tessjö å och Porlom (ca 590 inv.) vid Forsby å. Ådalarnas bördiga mulljordar ger förutsättningar för ett blomstrande jordbruk; medelarealen per brukningsenhet är en av de största i landet. Bland egendomar märks Pockar. Lappträsk har bl.a. livsmedels- och träindustri; av företag kan nämnas Arla Ingman Oy Ab (etabl. som Ingman 1987, sedan 2011 endast lagerutrymmen, osttillverkningen upphörde s.å.) och Lappträsk bageri (gr. 1936).

Lappträsk koloniserades i början av historisk tid av svenska nybyggare; den finska bosättningen började vinna terräng först under senare delen av 1800-talet. Lappträsk blev kapell under Pernå 1414 och bildade självständig församling 1575. I kyrkbyn finns två träkyrkor, båda invigda 1744. (A. Allardt, Lappträsk socken, 1920; M. Korhonen/C. Kuvaja, Lappträsk historia: två språk - en kommun, 1995)
Lapptraesk

Lappträsk. Alla civiltjänstgörare i Finland får sin utbildning vid utbildningscentralen på Sjökulla gård, inrättad 1998. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

LAPINJRV.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.11.2011
Uppdaterat 19.06.2023