Lehmus, (Kalle)

Lehmus, Kaarle (Kalle) Aukusti (f. 29/12 1907 Tfrs, d. 3/3 1987 Hfrs), ämbetsman och militär, överste (1955). L. fick 1929 anställning vid det socialdemokratiska huvudorganet Suomen Sosialidemokraatti och blev 1936 partitjänsteman. På denna post kämpade han mot vänsteroppositionen både under de sista fredsåren och under mellankrigsperioden 1940-41, då han därtill engagerade sig i kampen mot det prosovjetiska Sällskapet för fred och vänskap med Sovjetunionen.

Lehmus var en central gestalt när Finlands vapenbrödraförbund bildades 1941 och tjänstgjorde under fortsättningskriget som chef för Högkvarterets informationsavdelning samt innehade 1944-55 motsvarande befattning vid huvudstaben. Han upprätthöll relationer med utländska makter enligt de växlande politiska konjunkturerna och spelade i olika sammanhang en viktig roll även bakom kulisserna. Lehmus var 1955-58 kanslichef vid försvarsministeriet och 1957 försvarsminister i en kortvarig tjänstemannaministär. Utgav flera böcker, bl.a. Tuntematon Mannerheim (1967) och Kolme kriisiä (1971), där han gav sin syn på fortsättningskriget och de första efterkrigsåren.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import