Lehtonen, Joel

Lehtonen, Joel (f. 27/11 1881 Säminge, d. 20/11 1934 Hoplax), författare. Lehtonen tog studenten 1901, men fortsatte inte sina studier, utan verkade en tid som tidningsman före debuten 1904. Han framstod först som en utpräglad romantiker, men utvecklade sig efter ett flertal utlandsresor kring 1910 till en realistisk folklivsskildrare. Högst nådde han med Putkinotko (2 dlr, 1919-20, sv. övers. Ödemarkens barn, 1935, nyövers. m. samma titel som originaltiteln 1973), en av de klassiska romanerna i finsk litteratur. Den skildrar en fattig torparfamilj i Savolax under en enda vacker sommardag och ger en mästerlig analys av primitiva själstillstånd. Lehtonen var en skarpsynt socialpsykolog; detta kommer till synes bl.a. i förstadsromanen Rakastunut rampa eli Sakris Kukkelman (1922). En staty över honom, utförd av Wäinö Aaltonen, restes 1953 i Nyslott. Valda arbeten av Lehtonen utgavs 1981-82 i fyra band, redigerade av P. Tarkka. (E. Palola, J.L., 1927; P. Tarkka, Putkinotkon tausta, 1977)LehtonenL.jpg

Lehtonen, Joel. Framstod först som en utpräglad romantiker men utvecklades till en realistisk folklivsskildrare. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import