Lilius, HenrikLilius, Henrik (1921-2014)

Lilius, Johan Henrik (f. 3/2 1939 Viborg), konsthistoriker, fil.dr 1967. Lilius var 1959-65 forskare vid arkeologiska kommissionen, 1965-72 vid Finlands Akademi, förestod 1972-76 Finlands Rominstitut och var 1976-92 professor i arkitekturens historia vid Tekniska högskolan. Åren 1993-2003 var han generaldirektör för Museiverket med titeln statsarkeolog. Han har i talrika publikationer behandlat främst finländsk och italiensk arkitekturhistoria.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.04.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.04.2014 av Import