Lindblom, Seppo

Lindblom, Seppo Olavi (f. 9/8 1935 Hfrs), bankman, pol.dr 2002, son till Olavi Lindblom. L. var statsministersekreterare 1968-70 och föreståndare för Arbetarrörelsens ekonomiska forskningsinstitut 1970-72 samt 1973-74 överdirektör vid finansministeriet. Han var industriminister 1972 och dömdes följande år till böter för sin inblandning i den s.k. Zavidovoaffären; handels- och industriminister 1983-87. Lindblom blev 1974 direktör vid Finlands Bank och medlem av dess direktion 1982 samt utsågs 1988 till koncernchef för Postbanken, en post han blev tvungen att lämna 1995 p.g.a. svårigheterna under bankkrisen i början av 1990-t. Han disputerade 2002 på en avhandling om välfärdsstatens utmaningar. Utgav 2009 boken Manun matkassa, där han redogjorde för sitt mångåriga samarbete på olika poster med Mauno Koivisto.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.01.2011 av Import