Lindelöf, Lorenz

Lindelöf, Lorenz Leonard (f. 13/11 1827 Karvia, d. 3/3 1908 Hfrs), matematiker och ämbetsman, fil.dr 1857, far till Ernst Lindelöf och Uno Lindelöf. Han var 1857-74 professor i matematik vid Helsingfors universitet (samtidigt universitetets rektor 1869-72) och 1874-1902 överdirektör vid Skolstyrelsen. Lindelöf ägnade sig som matematiker åt variationskalkyl och differentialgeometri; av hans arbeten kan nämnas ett som behandlar det isoperimetriska problemet för polyedrar, publicerat på franska 1870. Han var 1872-1900 medlem av tre stånd i lantdagen: prästeståndet, borgarståndet och (efter adlandet 1883) ridderskapet och adeln; tjänstgjorde 1900 som lantmarskalk. Lindelöf valdes år 1867 till Finska vetenskaps-societetens ständige sekreterare, ett uppdrag som han samvetsgrant skötte i fyrtio år. Han var en av livförsäkringsbolaget Kalevas grundare; verkade från 1880 som bolagets direktionsordförande. Erhöll statsråds titel 1871 och blev verkligt statsråd 1886. (G. Elfving, The history of mathematics in Finland 1828-1918, 1981)LindeloefLorenz.jpg

Lindelöf, Lorenz. Efter adlandet 1883 var han medlem av ridderskapet och adeln. Han tjänstgjorde 1900 som lantmarskalk. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
matematiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import