lo

lo ( Lynx lynx), Finlands enda vilda kattdjur, kroppslängd ca 1 m, svanslängd 23-25 cm och vikt vanligen 14-24 kg. Grundfärgen är gulvit eller gulbrun, fläckigheten mycket varierande. Lo förekom mot slutet av 1800-talet i hela landet, talrikast i Viborgs län. På 1880-talet var den årliga avskjutningen i medeltal 370 exemplar, kring sekelskiftet ca 50, senare betydligt mindre. Stammen minskade i antal intill gränsen för utrotning.

Till följd av total fridlysning sedan 1968 har lobeståndet åter ökat kraftigt. Det omfattade i slutet av 2003 drygt 900 djur och hade fem år senare mer än fördubblats (1905-2060 djur 2008). Utbredningens tyngdpunkt är i ö. Finland, relativt allmän är lon också i Vasatrakten. Kan numera påträffas t.o.m. i starkt urbaniserade områden, t.ex. i närheten av Helsingfors och Åbo. Numera får jakt med tillstånd av jaktvårdsdistrikten ske 1/12 - 28/2. Under perioden 1998-2002 sköts i medeltal ca 50 lodjur om året.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import