Lönnberg, William

Lönnberg, Otto William (f. 22/11 1887 Hfrs, d. 11/5 1949 Köpenhamn), målare. Lönnberg studerade i seklets början vid Centralskolan för konstflit och Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors; bodde 1914-22 i Danmark, där han tillhörde den expressionistiska s.k. Rydengska konstnärskolonin. På 1930- talet var han, sedan hans radikalism avmattats, inflytelserik särskilt som lärare vid Fria konstskolan och Finska konstföreningens ritskola. Lönnberg sökte sig mot nya koloristiska mål; hans tavlor karakteriseras av fasta, enhetliga färgytor och saklig gestaltning av motivet. Till hans bästa arbeten hör bl.a. porträtt ur familjekretsen och landskap. Utförde även altartavlor.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011