Lönnroth, Erik

Lönnroth, Erik Johannes (f. 2/8 1883 Borgå, d. 23/12 1971 Hfrs), skogsforskare och universitetsman, agr.o.forst.dr 1927. Lönnroth var 1928-53 professor i skogstaxation vid Helsingfors universitet, universitetets prorektor 1945-50 och rektor 1950 -53. Han arbetade energiskt för förverkligandet av universitetets nybyggnadsprogram och särskilt för byggandet av det s.k. Forsthuset, som stod färdigt 1939 enligt ritningar av Jussi Paatela.

Lönnroths forskning gällde främst skogens tillväxt och struktur samt skogsmätning, på vilka områden han bidrog till utvecklingen av såväl en teoretisk begreppsapparat som empiriska forskningsmetoder.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import