Lövö

Lövö och Lövholm är vanliga namn på holmar i den finländska skärgården. Också i Helsingfrs finns ett Lövö (fi. Lehtisaari, 1 144 inv. 2009), beläget i Munksnäs distrikt invid v. stadsgränsen. Holmen, som sedan medeltiden ägs av kyrkan (idag av de kyrkliga samfälligheterna i Hfrs och Vanda), har beboyggelse med bl.a. flervåningshus från slutet av 1960-talet. Lövö heter även den nordligaste byn på huvudön i Vårdö. Där hölls från maj 1718 till september 1719 fredsunderhandlingar mellan Ryssland och Sverige (Ålandskongressen). (K. Zilliacus, Skärgårdsnamn, 1989)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011