Lumijoki

Lumijoki, kommun i Norra Österbotten 40 km s.v. om Uleåborg, Norra Finlands region. Areal 208 km2, invånare 2 037 (2011).

Lumijoki är ett slättland, som långsamt sänker sig mot havet i Limingoviken. Bebyggelsen är tätast utmed det obetydliga vattendrag som har gett kommunen dess namn. Lumijoki kyrkby har ca 1 100 inv. (2000). Boskapsskötseln är en viktig näring; goda betesmarker finns på naturängarna vid kusten och på vidsträckta, för detta ändamål torrlagda myrar inne i landet. Även spannmål och potatis odlas i Lumijoki. I kommunen finns en del trä-, läder- och metallindustri.

Lumijoki omtalas första gången 1496 och blev kapell under Limingo senast 1646 samt bildade egen församling 1899. Tegelkyrka från 1889 (J. Lybeck). (E. Ahonen m.fl., L. vuosisatojen saatossa, 1994)

Lumijoki

Lumijoki är en havsnära landsbygdskommun i närheten av Uleåborg. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

LUMIJOKI2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.04.2012 av Import