Mäntynen, Jussi

Mäntynen, Johan ( Jussi) Rikhard (f. 8/5 1886 Hfrs, d. 10/11 1978 Åbo), bildhuggare. M. studerade vid Centralskolan för konstflit 1903-04 och 1912-13 och under Alpo Sailos ledning 1912-20. Han ställde ut första gången 1924. M. verkade i början (efter studier i Stockholm 1911) som djurkonservator och var preparatorassistent vid Helsingfors universitets zoologiska museum 1910-19 och konservator 1919-39. Han blev mest känd för sina djurskulpturer och framstår på detta område som den främste i Finland. På M:s första utställning 1924 visades bl.a. Björnar, Lodjur med ungar och Älgskulpturen, som Viborgs stad förvärvade. Av den sistnämnda står en avgjutning i brons sedan 1972 vid entrén till Naturhistoriska (f.d. zoologiska) museet i Hfrs. Han gjorde sig förtrogen med djurskulpturer under sina resor till bl.a. Tyskland 1919-20 och Paris 1926-27, där speciellt den franske djurskulptören Antoine-Louis Barye var föremål för hans intresse. Offentliga skulpturer av honom är utom Älg i Viborg (1928), Björn i myrstack i Hfrs (Björnparken vid Agricolakyrkan, 1931), Svanar, Tfrs (gamla bibliotekets park, 1937), Tranor vid brunnen, Lovisa (Esplanadparken, 1950), Svanar, Åbo (Puolalaparken, 1959), Svanar, Lahtis (1961) samt i Sverige bl.a. Tranor vid boet, Stockholm (parken vid S:t Eriks sjukhus, 1958). M. blev 1934 bekant med Gösta Serlachius, som beställde lodjursgrupperna till entrén vid G.A. Serlachius Ab:s nya huvudkontor (1935), numera G.A. Serlachius museum. En replik av M:s älgskulptur i Kajsaniemiparken (1929) i Hfrs står sedan 1936 utanför Joenniemi gård (numera Gösta Serlachius konstmuseum) i Mänttä. På Eliel Saarinens beställning mottog Cranbrook academy of art museum i Michigan 1938 M:s skulpturpar Modersstolthet i svart diorit. M. erhöll en rad pris, bl.a. vid triennalen i Milano 1933, Grand Prix i Bryssel 1936 och vid världsutställningen i Paris 1937. Han flyttade 1939 till Stockholm och erhöll 1951 svenskt medborgarskap, men återvände 1967 till Finland och bosatte sig i Åbo. Samtidigt donerade han tiotals skulpturer till Åbo konstmuseum. En större utställning av M:s djurskulpturer arrangerades i Gösta Serlachius konstmuseum 1995. Erhöll professors titel 1948. (T.T. Kaila, J.R.M:s djur, 1928; E. Rislakki, J.M:s djurskulpturer, 1949; M. Pitkänen/B. v. Bonsdorff/H. Hänninen, Skulptör J.M:s djurskulpturer, 1995) (Bengt von Bonsdorff)

MaentynenJussi

Mäntynen, Jussi. Skulpturen Svanarna (1959) hör till konstnärens serie skulpturer av vilda djur ur den nordiska faunan, alla realistiskt avbildade med stor träffsäkerhet. Den är gjuten i brons och står i Puolalaparken invid Åbo konstmuseum. Foto: Steffen Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import