Mainila

Mainila, by på Karelska näset på ryska sidan strax ö. om 1920 års gräns mellan Finland och Sovjetunionen. I Mainila inträffade 26/11 1939 en incident som av Sovjetunionen togs till förevändning att några dagar senare inleda vinterkriget. Från antingen artilleripjäser eller granatkastare avfyrades sju skott, som enligt den officiella sovjetiska versionen dödade fyra ryska militärer och sårade nio. Eldgivningen ägde rum kl. 14.30-15.05 på eftermiddagen och observerades av de finländska trupperna på andra sidan gränsen. Redan kl. 19.30 överlämnades en not till Finlands sändebud i Moskva, i vilken det sades att eld hade öppnats mot de sovjetiska trupperna i Mainila och krävdes att de finländska till förebyggande av liknande provokationer skulle dras tillbaka 20-25 km från gränsen. Ett dygn senare meddelade Sovjetunionen officiellt att man inte längre ansåg sig vara bunden av nonaggressionspakten av 1932.

Från finländsk sida påpekades att projektilerna inte kunde ha avlossats från den egna sidan av gränsen, eftersom artilleriet vid den aktuella tidpunkten var så placerat att inga pjäser kunde lägga Mainila under eld. Fynd i sovjetiska arkiv har senare klargjort att skotten avlossades av en för ändamålet utsänd kommandogrupp, femton man och två ballistikspecialister, under befäl av NKVD-majoren, sedermera generalmajoren i säkerhetstjänsten Pavel Ignatievitj Okunev. (Mainilan laukaukset, red. R Seppälä, 1969)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
byar, vinterkriget, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023