Mannerheim, Carl Gustaf

Mannerheim, Carl Gustaf (född 10/8 1797 Villnäs, död 9/8 1854 Stockholm), ämbetsman och entomolog, fil. dr 1819, son till Carl Erik Mannerheim. Han tjänstgjorde först vid kommittén för finska ärenden i S:t Petersburg, blev 1831 hovrättsråd i Åbo, var 1833-34 landshövding i Vasa och 1834-39 i Viborg samt utnämndes 1839 till president i hovrätten på sistnämnda ort.

Mannerheim var en av sin samtids främsta experter på skalbaggar; utgav ett 40-tal entomologiska undersökningar, bl.a. den grundläggande Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres de l'ordre des insectes Coléoptères (1830). Mannerheims värdefulla samlingar, omfattande ca 20 000 arter skalbaggar och 10 000 andra arter insekter, inköptes till Helsingfors universitet efter hans död.MannerheimCG.jpg

Mannerheim, Carl Gustaf. Var en av sin samtids främsta experter på skalbaggar. Han utgav ett 40-tal entomologiska undersökningar. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer), entomologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.05.2016 av Import