MannerheimmuseetMannerheimmuseet i Hfrs är inrymt i den villa i Brunnsparken (uppf. 1874) som var Gustaf Mannerheims hem från 1924. Museet öppnades för allmänheten 1951. Det ger genom sina inventarier en bild av marskalkens levnadssätt som privatperson. Bl.a. hans asiatiska samling hör till de mest representativa privata samlingarna i Västerlandet. Marskalkens ställning som offentlig person belyses bl.a. av en samling ordnar, medaljer och hederstecken. Mannerheim ägde aldrig huset, utan hyrde det av kommerserådet Karl Fazer. Fastigheten och halva tomten ägs sedan 1957 av Mannerheimstiftelsen, vars egentliga syfte är att genom stipendier bereda finländska officerare möjlighet att studera utomlands. Stiftelsen ägde tidigare även egendomen Gerknäs i Lojo. (Marskalkens hem, red. M. Norrback, 2001)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, stiftelser, byggnader
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.03.2016