mars

mars, tredje månaden i den nuvarande kalendern, den första i den gamla romerska (Martius), fi. maaliskuu. Gammalt svenskt namn: vårmånad. Dagens längd är i Hfrs i början av månaden 10,25 h, i slutet 13 h. Motsvarande värden för Uleåborg är 10 och 13,25 h. Månadens medeltemperatur är i s.v. -2° till 0°, i mell. Finland -4° till -2° och i Lappland under -8°. Nederbörden är ringa och faller huvudsakligen som snö; i Lappland och Norra Österbotten ca 20 mm, i landets övriga delar ca 30 mm, med undantag för den nyländska kusten, där den ställvis överstiger 40 mm. Vinterns snötäcke är som tjockast i mitten av månaden, i s.v. 15-40 cm, i inlandet 40-70 cm, i Norra Österbotten och n. Finlands snörikaste trakter 70-100 cm, stundom t.o.m. mera. Istäcket på havet har sin största utbredning under m.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
månader
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 20.06.2023