Martola, Armas-Eino

Martola, Ilmari Armas-Eino (f. 12/5 1896 Brahestad, d. 5/2 1986 Hfrs), militär och administratör, general av infanteriet 1982. Martola anslöt sig 1915 till Preussiska jägarbataljonen 27 ( jägare), deltog som plutonchef i kriget 1918 och genomgick 1919-21 franska krigshögskolan. Han var därefter bl.a. militärattaché i Paris 1928-31 samt stabschef för skyddskårerna 1933-39 och för hemmatrupperna 1939-42. Martola var divisionskommendör i såväl vinter- som fortsättningskriget och förde i det senare krigets slutskede befälet över VI armékåren n. om Ladoga. Han var andre utrikesminister i Castréns regering hösten 1944 och landshövding i Nylands län 1944-46 samt därefter anställd vid Finska pappersbruksföreningen, 1949-63 som vd för Papperskontoret.

Martola tjänstgjorde 1956-58 som militär rådgivare hos FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld och var 1966-70 befälhavare för FN-trupperna på Cypern. Han var dessutom ordförande i organisationskommittén och spelens ledare vid Helsingforsolympiaden 1952 samt ordförande i Finlands röda kors 1951-72. Utgav 1973 memoarer, Sodassa ja rauhassa. (Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996; J. Kronlund/Juha Valla, Suomi rauhanturvaajana 1956-1990, 1997; V-M. Syrjö, Itsenäisen Suomen kenraalikunta, historia, 1998)
MartolaArmasEino

Martola, Armas-Eino. Tilldelades Mannerheimkorset för sina insatser försommaren 1944, då han ledde sin division i sega uppehållande strider. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krig, jägarrörelsen, soldater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.05.2012 av Import