Merikoski, Veli

Merikoski, Veli Kaarlo (f. 2/1 1905 Pyttis, d. 28/1 1982 Grankulla), jurist och politiker, jur.dr 1935. M. var 1941-70 professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet och skapade sig bl.a. genom ett omfattande skriftställarskap auktoritet på området. Han var 1958-60 ordförande för finska folkpartiet, 1962-63 utrikesminister och 1974-77 kansler för Åbo finska handelshögskola.

M. hade i olika sammanhang gjort sig känd som en orädd förkämpe för rättssäkerheten och yttrandefriheten. På finlandssvenskt håll blev han dock mindre väl anskriven sedan han som ordförande i kommittén för reglering av jordägorätten i Porkala 1955-56 hade gått in för linjen att äganderätten till jorden skulle överföras på staten med förbigående av de forna ägarna, detta med motiveringen att de sistnämnda hade förlorat äganderätten till sin jord genom de ersättningar som staten hade betalat ut efter överlåtelsen av området till Sovjetunionen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import