Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet, Hfrs, till 1968 meteorologiska centralanstalten, uppstod då Helsingfors universitets magnetiska observatorium (gr. 1838, meteorologi) 1880 övertogs av Finska vetenskaps-societeten och följande år organiserades som en meteorologisk centralanstalt. Inrättningen ombildades 1918 till ett statligt ämbetsverk, som var underställt lantbruksministeriet, men som sedan 1968 sorterar under dåvarande trafikministeriet, numera kommunikationsministeriet.

Institutet förestås av en generaldirektör med professors titel. Verksamheten är uppdelad på vädertjänst, kundtjänst för kommersiell vädertjänst, forskning och utveckling, observations- och datatekniska tjänster samt administration. Under M. sorterar ett geofysiskt observatorium i Nurmijärvi, meteorologiskt observatorium i Jockis, arktiskt forskningscentrum i Sodankylä, regionala byråer för flyg- och militärväder i Hfrs-Vanda, Tfrs, Kuopio och Rovaniemi samt sammanlagt över 500 observationsstationer bestående av synopsstationer (sänder in rapporter var 3:e timme), klimatstationer (observationer 3 gånger om dygnet), automatstationer (ger kontinuerliga uppgifter), ca 300 nederbördsstationer, 7 väderradar och andra observationsposter över hela landet. Institutet sysselsätter drygt 200 meteorologer och forskare, vartill kommer hel- och deltidsanställd personal för fältobservationer, telekommunikationer, databehandling och andra ändamål (sammanlagt över 500 anst.).

Väderprognoser görs på basis av uppgifter från det nationella och internationella observationsnätet, i vilket även ingår fjärranalysinformation från satellit- och radarstationer. Det inkommande materialet bearbetas av datorer och används som ingångsdata i institutets datorbaserade prognosmodell. Längre prognoser, för upp till 10 dygn, erhålls dagligen från det europeiska väderlekscentret i Reading, England, där institutet är medlem. Regelbundna väderrapporter ges till pressen och läses upp i radio och tv. På beställning uppgörs även andra väderprognoser och -rapporter, liksom klimatutredningar. Prognoser och observationer kan vidare fås via Internet och mobiltelefoner; för vissa orter kan väderleksrapporter erhållas som automatisk telefonservice. Institutet utför vidare observationer och utredningar gällande luftföroreningar och forskning kring klimatförändringar samt utvecklar apparatur för rymdforskning.

MeteorologiskaInstitutet

Meteorologiska institutet har drygt 500 observationsstationer över hela landet, vilka dagligen sänder in mer än 10 000 observationer. Karta: Arttu Paarlahti.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import