Mether-Borgström, Ernst

Mether-Borgström, Ernst Johan (f. 2/8 1917 Hfrs, d. 28/6 1996 Esbo), målare, grafiker, skulptör. Mether-Borgström studerade 1937-41 vid Centralskolan för konstflit (bruksgrafiska linjen) och 1945-47 vid Finlands konstakademis skola samt ställde ut första gången (metallgrafik) 1941. Han arbetade 1941-42 som reklamgrafiker vid Oy Tilgmann Ab och 1942-45 bl.a. som illustratör på Erva-Latvalas reklambyrå. I Mether-Borgströms tidiga målningar från 1940-talet och början av 1950-talet finner man vid sidan av humoristiska porträtt och tidiga självporträtt även stadslandskap från bl.a. Rom och Paris (den första studieresan 1949) samt landskap från Sydfrankrike. Samtidigt framträdde Mether-Borgström också som grafiker med etsningar, naturalistiska och detaljrika, stundom i en lätt humoristisk eller surrealistisk anda, med liknande motiv som i måleriet, t.ex. stadsvyer och ofta förekommande motiv ur bl.a. cirkuslivet.

Mether-Borgström hade under sina vistelser i Paris i slutet av 1940- och början av 50-talet blivit intresserad av den ickeföreställande, geometriska konsten och av Paul Klees konst. Han räknas i dag till banbrytarna för det konstruktivistiska måleriet och skulpturen i Finland. Fr.o.m. slutet av 1950-talet blev Mether-Borgström mest känd för sina abstrakta och konkreta målningar i olja och akrylfärger, gouacher och akvareller, serigrafier och färglitografier, samt målade stålkonstruktioner och utkast till monumentalskulpturer. Utmärkande för Mether-Borgströms konst var den lättsamma och glada tonen, som skilde hans arbeten från många andra abstrakta målares och konstruktivistiska grafikers. Vid sidan av sitt abstrakta måleri förmådde Mether-Borgström ännu efter det han helt övergått till det abstrakta göra många fullt naturalistiska beställningsporträtt. Offentliga målningar av honom finns bl.a. i samskolan i Riihimäki (1967), stadshuset i Esbo (1979) och Kuopio universitet (1982) samt skulpturer bl.a. i Esbo centrum 1986. M. deltog i biennalen i Venedig 1958, som förste finländare med abstrakta arbeten. Han undervisade 1945-47 vid Finlands konstakademis skola och tillhörde den s.k. Purnugruppen, som sedan 1967 ställde ut hos Aimo Tukiainen i Orivesi, och Dimensiogruppen, till vilken han anslöt sig 1972, samma år den grundades. En minnesutställning över M. arrangerades i Ateneum 1997. Erhöll akademikers titel 1991. (Kymmenen taiteilijaa, 1962; M. Koivula m.fl., E.M-B., 1984; E.M-B. - konstnär med färg och glädje, red. L. Lindqvist, 1996; E.M-B, red. E. Anttonen, 1997) (Bengt von Bonsdorff)

MetherBorgstroemErnst

Mether-Borgström, Ernst. Indien 1968, olja. Den stora varmt ockrafärgade kompositionen har en luftig och lekande jämvikt som uppnåtts med några tunna streck och flytande hopsamlade färgytor. Verket är en av konstnärens viktigaste stora målningar från 1960-t. Foto: Amos Andersons konstmuseum.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), skulptörer, personer (individer), grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.04.2016