mötesfrihet

mötesfrihet. Enligt Finlands grundlag 13 § har var och en rätt att utan tillstånd anordna sammankomster och demonstrera samt att delta i sådana. Närmare bestämmelser om m. finns bl.a. i lagen om sammankomster av 1999.

Lagen skiljer mellan allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Med allmänna sammankomster avses bl.a. demonstrationer och andra tillställningar som ordnas för att utöva m. och som allmänheten har tillträde till. Allmänna sammankomster som ordnas utomhus på allmän plats skall på förhand anmälas till polisen. Offentliga tillställningar är bl.a. nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara begivenheter som allmänheten har tillträde till. Offentliga tillställningar indelas i sådana som skall anmälas och sådana, bl.a. mindre tillställningar, som får ordnas fritt. Polisen kan ge arrangören anvisningar i samband med anmälan och i vissa undantagssituationer förbjuda en tillställning, om andra åtgärder inte räcker. (Thomas Forss)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import