Mommila

Mommila, egendom i Lammi, känd sedan 1606; gick fram till stora ofreden under namnet Hietoinen. I ägolängden påträffas namn som Kijl, Uggla och von Essen. Gården hade på 1800-t. flera ägare, bl.a. överste Carl von Kraemer (1857-71) och ing. G. von Schantz, av vilken lantbruksrådet Alfred Kordelin köpte den 1903. Huvudbyggnaden i ett slags träempire bär byggnadsårtalet 1859 och är troligen uppförd enligt ritningar av C.A. Edelfelt och E.B. Lohrmann. På Mommila uppfördes 1904 en kyrka med fullständiga privilegier; den tillhör numera ortens församling. Där inträffade hösten 1917 den beryktade "kalabaliken på Mommila", varunder ägaren (A. Kordelin), som bortförts av en avdelning ryska matroser miste livet; till dem som klarade sig med livet i behåll hörde sedermera presidenten Risto Ryti. Egendomen, som i dag omfattar 1 160 ha, går sedan 1926 i arv inom släkten Piki; nuvarande ägare är tre bröder med lika stora delar på 386 ha. (M. Hurme, M., 1937)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011