motti

motti (fi., av sv. mått, urspr. avverkningsenhet inom skogsbruket: 1 m3 ved), under vinterkriget 1939-40 uppkommen benämning på en inringad fientlig truppstyrka eller på själva det inringade området, "fickan", "säcken". Ordet var från början täcknamn för en telefoncentral under striderna n. om Ladoga januari-februari 1940, avsåg därefter stridsledningsplatser, men fick snabbt sin senare och mest kända betydelse.(A. Juutilainen, Mottien maa, 1985; N. Lappalainen, Sotiemme suurmotit, 1990)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skogsbruk, vinterkriget, mått
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 21.06.2023