Munsala

Munsala, församling i Borgå stift, s. Österbotten. En stor del av M. ligger på två stora tallbevuxna uddar, som i huvudsak består av sandjordar. Inåt landet är landskapet något kuperat och rikt på kärr och små sjöar. Munsala å flyter i s.o.-n.v. riktning genom M. Gråstenskyrkan, uppförd 1777-87, har landets äldsta i bruk varande orgel, som härstammar från 1738. En av socknens byar, Storsved, var redan under senare delen av 1800-t. ett centrum för olika kulturella och ideella strävanden. Där grundades 1862 den första fasta folkskolan i Österbotten (Svedberg, Anders), numera museum. M. blev kapell under Nykarleby i början av 1700-t. och bildade egen församling 1857. M. kommun inkorporerades med Nykarleby 1975. Församlingen hade vid utgången av 2004 1 738 medlemmar. (B. Åkerblom, M. sockens historia, 1972; A. Nyholm, Duktiga gubbar och gummor i M., 1977; N. Fågelbärj, Blad ur livet som det var förr, 1999)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import