myror

myror (Formicidae), en familj gaddsteklar med ca 6 000 arter, varav 40 i Finland. Störst är hästmyran (Camponotus herculaneus, längd ca 15 mm), vanligast stackmyran (Formica rufa, 6-11 mm), som bygger de välkända stackarna av barr. Av övriga finländska arter kan nämnas svartmyran (Formica fusca), som liknar stackmyran, men är mörkbrun, och bygger bon i jorden eller murket trä, gula tuvmyran (Lasius flavus) och svarta tuvmyran (Lasius niger, "sockermyran") samt ettermyran (Myrmica rubra), som kan ge svidande sting. Lasiusarterna håller ofta bladlöss som husdjur i sina bon. Blodröda myran (Formica sanguinea) har inte sällan svartmyror som slavar.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import