näktergal

näktergal (Luscinia luscinia), trastfågel, känd främst för sin mycket omväxlande sång, som domineras av kastanjettartade knäppningar och långa skarpa tonräckor. Sången kan höras nattetid från fågelns ankomst i maj till slutet av juni, ibland på ett avstånd på över en km. Näktergalen förekommer främst i lundar samt i unga al- och björkskogar, ofta vid vatten. Den var ännu på 1930-t. sällsynt, men är i dag utbredd över hela s. och mell. Finland till Uleåborgstrakten. Totalbeståndet uppgår till 15 000-20 000 par (1998).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import