NapoNapo, fi. Napue, by i Storkyro med slagfält från stora nordiska kriget. På denna plats s. om Kyro älv förde C.G. Armfelt 19/2 1714 4 000 man reguljära trupper, 2 000 man reservmanskap och uppbådade bönder från trakten samt vasaborgare i elden mot en överlägsen rysk styrka, som stod under befäl av furst Michail Golitsyn. Striden slutade med nederlag för Armfelt, som förlorade ca 2 000 man. 1920 restes ett monument till åminnelse av slaget. (J.O. Hannula, Napuen taistelu, 1920; E. Hornborg, Karolinen Armfelt, 1952)

Historia


slagetvid_Napo_1714.jpg

Slaget vid Napo. Kartskiss gjord av Carl Gustaf Armfelt. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
byar, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.03.2011
Uppdaterat 21.06.2023