Nordqvist, Oscar

Nordqvist, Oscar Frithiof (f. 20/5 1858 Viborg, d. 15/10 1925 Lidingö, Sverige), zoolog och fiskeritjänsteman, fil.dr 1886. N. utexaminerades 1878 från kadettskolan i Fredrikshamn och deltog 1878-80 i Nordenskiölds Vega-expedition, tjänstgjorde därefter som officer vid bl.a. Finska gardet och var slutligen generalguvernörens adjutant. Han utnämndes 1889 till fiskeriinspektör och utsågs 1902 till fiskerikonsulent vid Fiskeriföreningen i Finland, som tillkommit huvudsakligen på hans initiativ; han redigerade dess tidskrift 1892-1904. N. avskedades 1902 som fiskeriinspektör av Bobrikov och flyttade sedan till Sverige, där han uppnådde en motsvarande ställning. Hans litterära produktion omfattade bl.a. vetenskapliga undersökningar av faunan i de stora finländska sjöarna, Östersjön och Bottniska viken, m.m. På fiskeriområdet märks verket Laxens uppstigande i Finlands och norra Sveriges älfvar (1906).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), zoologer, zoologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import