Nordström, Lars-Gunnar

Nordström, Lars-Gunnar (född 19/8 1924 Helsingfors, död där 10/8 2014), målare, grafiker, skulptör. Nordström studerade 1946-49 till inredningsarkitekt vid Centralskolan för konstflit, besökte Fria konstskolan och företog studieresor till New York och Paris. Han var uppvuxen i en arkitektfamilj och arbetade själv på olika arkitektkontor (projekterade bl.a. möbler) efter kriget; ställde ut första gången 1947. Nordström debuterade med ett kubistiskt påverkat, figurativt (porträtt, stillleben) och stiliserat måleri, men övergick snart till en klar, konstruktivistisk stil, som han i sitt måleri, skulptur och grafik konsekvent fortsatt med under åren. Sin första separatutställning med abstrakt konst höll Nordström 1949. Samma år vistades han i Paris, träffade betydande företrädare för den abstrakta konsten (bl.a. Alberto Magnelli) och såg en utställning av Victor Vasarelys konst; han fascinerades av Vasarelys rytmiska kompositioner och stil, som han själv eftersträvade. Sitt första abstrakta arbete sålde han 1951 till Musée Nationale d´Art Moderne i Paris. Vid denna tid kom han också första gången i kontakt med sina nordiska stilfränder: Olle Baertling, Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Erik H. Olson m.fl.

Med matematisk exakthet och få intensiva färger i en rik skala geometriskt uppbyggda plan skapade Nordström intryck av stark dynamik. Han har även utfört nonfigurativa skulpturer i järn, syrafast stål, akryl, aluminium o.a. material, av vilka många är skisser till mera monumentala arbeten. Också skulpturerna är uppbyggda av formelement som han varierar och upprepar. Förvandlingarna i Nordströms formspråk kan även följas i hans grafik som i slutet av 1940-talet bestod av färgträsnitt. Under 1950-talets första år övergick han till serigrafitekniken, som den förste av konstgrafikerna i Finland, och vid sidan av den har han ägnat sig åt litografin. Bland offentliga konstverk av honom kan nämnas ett färg-intarsiaarbete för m/s Gripsholm 1956, stålskulpturen Dimensionell konstellation i Ekenäs stadsbibliotek (1978), arbeten i emaljteknik i Stengårds sjukhus i Hfrs (1990), en väggkomposition i emalj i hamnterminalen i Vasklot, Vasa (1983) och en monumentalmålning i Tekniska läroverket i Esbo (1996) jämte en rad andra arbeten i Finland och utomlands.

Nordströms största utställningar hölls i Amos Andersons konstmuseum 1970 och 1996, Helsingfors konsthall 1983 och Helsingfors stads konstmuseum 1993. Jazz var ett av hans främsta intressen; hans skivsamling blev en av de största privata i landet. Nordström var länskonstnär i Nylands län 1978 och konstnärsprofessor 1985-90. Han har tillhört konstnärsgrupperna Espace från 1955, Viiva ja väri och 12 konstnärer. (Lars-Gunnar Nordström, medred. o. förf., Kymmenen taiteilijaa, 1962; C-J. af Forselles, Lars-Gunnar Nordström, 1970; C-J af Forselles m.fl., Lars-Gunnar Nordström - Årets konstnär 1983, 1983; B. v. Bonsdorff, Lars-Gunnar Nordström - Årets konstnär 1983, 1983; E. Kruskopf, Lars-Gunnar Nordström 1946-96, 1996) (Bengt von Bonsdorff)
NordstroemLarsGunnar

Nordström, Lars-Gunnar. En av hans största utställningar hölls 1993 på Helsingfors stads konstmuseum. Foto. Helsingfors stads konstmuseum, K. Hujanen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), skulptörer, personer (individer), inredningsarkitekter, grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.08.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.05.2016 av Import