Norrmén, Herman

Norrmén, Herman Oscar (f. 3/3 1860 Hfrs, d. 2/3 1907 Dalsbruk), ingenjör, bror till Alfred N. Han utexaminerades 1881 från Polytekniska institutet och arbetade därefter vid järnvägsbyggen i hemlandet samt i England och USA. Som stadsingenjör i Hfrs 1892-98 ledde N. bl.a. arbetena på ringbanan från huvudbangården till Sandviken och Skatudden. Han blev 1901 disponent vid Ab Dalsbruk och arbetade upp företaget till en ledande ställning inom finländsk järnindustri; nedsköts av en avskedad arbetare. (Finlandssvenska tekniker III, 1925)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import