Noux

Noux, fi. Nuuksio, nationalpark kring Noux långträsk, en ca 7 km lång, smal och naturskön sjö i n.v. Esbo, vars stränderna kantas av tät fritidsbebyggelse. Där ligger även Solvalla idrottsinstitut. Nationalparken, delvis i Vichtis och Kyrkslätt, upprättades 1994 och omfattar 39 km2. N. ligger på gränsen mellan ekzonen och den sydboreala vegetationszonen. Naturen domineras av dalar och raviner som uppkommit under istiden samt karga, lavbevuxna bergskullar med glesa tallskogar, som når ca 110 m ö.h. Mångfalden i N:s natur beror på områdets sydliga läge samt på livsmiljöernas variation och småskalighet som skapats av den splittrade berggrunden. I nationalparken finns tiotals djur-, växt- och svamparter som är hotade eller kräver uppföljning. (M. Leivo, Nuuksio, 2003)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009