Nuolijärvi, Pirkko

Nuolijärvi, Pirkko Sinikka (f. 19/7 1949 Hfrs), filolog, fil.dr 1986. N. företräder den sociolingvistiska inriktningen inom fennistiken i Finland. Hon disputerade 1986 på en avhandling om språklig anpassning bland inflyttare från Savolax och Södra Österbotten i Hfrs, Kolmannen sukupolven kieli. Efter bl.a. en tjänst som bitr. professor i finska språket vid Helsingfors finska handelshögskola 1989-98 tillträdde hon 1998 tjänsten som direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken. Bland förtroendeuppdragen kan nämnas att N. var medlem av Nordiska rådets språkpolitiska grupp 1999-2003 och att hon sedan 2004 är medlem av Nordens språkråd. Åren 1997-2003 var hon ordförande för Kotikielen seura. (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import